Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Απάτην Οικτράν

 


Κι όποιος πιστεύει

την Αλήθεια

σαν κάτι αφηρημένο

σαν εξαρτώμενο κομμάτι

της σκέψης

της υπόθεσης

της ανάγκης

του βιώματος

απατάται

Απάτην οικτράν

Μια η Αλήθεια πάντα

Ένα το γεγονός

Σαν το ποτήρι που έσπασε

Μια λέξη η Αλήθεια του

«Έσπασε»

Όλες οι άλλες λέξεις

δημιουργήματα

μιας σκέψης

μιας υπόθεσης

μιας οπτικής

ενός βιώματος

μίας ανάγκης

Όλες οι άλλες λέξεις

Κατασκευές

της πραγματικότητας

Μα είναι άραγε η Κατασκευή

η Αλήθεια

που τόσα χρόνια και καιρούς

έξω από μας

ζητάμε;

 

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

English Version

 

And whoever considers

Truth

as something abstract

as an interdependent part

of a thought

of an assumption

of a need

of an experience

is being deluded

woefully

The Truth is one

One is the fact

Just like a broken glass

Two words its Truth

"it broke"

All other words

mere creations

of a thought

of an assumption

of an experience

of a need

From a point of view

All other words

just mere constructions

of reality

But is Construction

the Truth

that for so long

outside of us

are we looking for?

 

© Despina Avgoustinaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου