Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Απάτην Οικτράν

 


Κι όποιος πιστεύει

την Αλήθεια

σαν κάτι αφηρημένο

σαν εξαρτώμενο κομμάτι

της σκέψης

της υπόθεσης

της ανάγκης

του βιώματος

απατάται

Απάτην οικτράν

Μια η Αλήθεια πάντα

Ένα το γεγονός

Σαν το ποτήρι που έσπασε

Μια λέξη η Αλήθεια του

«Έσπασε»

Όλες οι άλλες λέξεις

δημιουργήματα

μιας σκέψης

μιας υπόθεσης

μιας οπτικής

ενός βιώματος

μίας ανάγκης

Όλες οι άλλες λέξεις

Κατασκευές

της πραγματικότητας

Μα είναι άραγε η Κατασκευή

η Αλήθεια

που τόσα χρόνια και καιρούς

έξω από μας

ζητάμε;

 

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

English Version

 

And whoever considers

Truth

as something abstract

as an interdependent part

of a thought

of an assumption

of a need

of an experience

is being deluded

woefully

The Truth is one

One is the fact

Just like a broken glass

Two words its Truth

"it broke"

All other words

mere creations

of a thought

of an assumption

of an experience

of a need

From a point of view

All other words

just mere constructions

of reality

But is Construction

the Truth

that for so long

outside of us

are we looking for?

 

© Despina Avgoustinaki

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Το θεριό

 


 

Χρόνους και χρόνους

το ποτίζουμε

Χρόνους και χρόνους

μεγαλώνει

Αντρειεύει

Γίνεται θεριό

τρώει τα σωθικά μας

φιμώνει κείνη τη Φωνή

που μέσα ψιθυρίζει πια

Ίσα που ακούγεται

θαρρώ

Ίσα που ανασαίνει

Σταμάτα λίγο

κι Άκουσε

Τον ψίθυρο

αφουγκράσου

Μια λέξη του

και

το Θεριό

γίνεται αυτόματα

θαρρώ

ένα Εγώ

που στο Εμείς

δίνει τη δύναμή του.

 

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

 

English Version

 

Time upon time

we water it

Time upon time

it grows and grows

it's getting strong

Becomes a beast

that eats our self

that silences our Voice

that just becomes a whisper

that we can hardly hear

I dare say

that hardly breathes.

Stop for a while

and Listen

Listen to

The whisper

A word from which

turns the  Ego- Beast

I dare say

to an Ego

that

in We

gives  all

Its Power.

 

© Despina Avgoustinaki

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Ελευθερία

 


Είπες πως είσαι ελεύθερος

να σκεφτείς

να επιλέξεις

να πράξεις

να αλλάξεις τον κόσμο.

Ύστερα αναρωτήθηκες

με λέξεις ποιου

άραγε

σκέφτεσαι;

Κι ετούτα τα πουλιά στον ουρανό;

Ελεύθερα κι αυτά;

Τούτα τα σύννεφα;

Η πεταλούδα;

Το λουλούδι;

Σκέφτονται άραγε

ελεύθερα αν είναι;

Ή μήπως ζουν

δίχως

 να το γνωρίζουν καν

και ανασαίνουν

εκ των έσω

Ελευθερία;

© Δέσποινα Αυγουστινάκη
English
Version

 

You said you are free

to think

to choose

to act

to change the world

But then you wondered

in whose words

you do think

And these birds in the sky?

Are they free?

These clouds?

A butterfly;

A flower;

Are they thinking

if they are free?

Or do they live

without

even knowing it

and breathe

Freedom

From within?

© Despina Avgoustinaki