Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Εσύ που "έξω" ζεις
Αφιερωμένο σε όλους εμάς που από την πρώτη μας ανάσα 

μάς μάθανε «έξω από εμάς» να ζούμε.

 

Μόλις ανοίξεις τα φτερά

Μόλις πετάξεις

Αλλιώς τον κόσμο θε να δεις

Αλλιώς τα πάντα θα τ' ακούς

Αλλιώς και θα περάσεις

Δεν είναι ο κόσμος

έξω σου

Δεν είναι μακριά σου

Είναι ο κόσμος

ένα με σε

Κι ό,τι συμβαίνει

στην Ανατολή

συμβαίνει και στη Δύση

στο Νότο επίσης

στον Βορρά

Κι εκεί στης γης το κέντρο.

Κι ό,τι συμβαίνει στο αλλού

μέσα σου

πάντα θα ηχεί.

Μέσα σου θα γεννά

τις αλλαγές.

Κι εσύ που «έξω» ζεις

πάντα

θα αναρωτιέσαι

το γιατί.

Γιατί η ζωή σου

αλλάζει.

 

 

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

 

 

English Version

 

Dedicated to all of us who from our first breath were taught "outside of us" to live.

 

As soon as you spread your wings

Once you fly

Differently you will see the world

Differently you will hear everything

Differently you will live your life

The world is not

outside of you

It is not far away

The world is

one with you

So everything that happens

in the East

it also happens in the West

 in the South as well

and far away in the north

Also on earth’s deep center.

Whatever happens elsewhere

inside you

it will always echo.

It will give birth the change

inside you.

And you who always

live "outside"

of you

will wonder

why.

Why your life

keep changing.

 

 

© Despina Avgoustinaki

 

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Δεν είναι αυτός ο δρόμος "Δεν είναι αυτός ο δρόμος"

Κι ας είπαν όλοι

"Από  εδώ"

Κι ας ήταν όλοι σίγουροι

πως θα σε βγάλει στο νησί.

Κι ας έδειχναν όλες οι πινακίδες 

ΝΕΟΝ

προς τα εκεί.

Κι ας σου είχανε μετρήσει 

ίσαμε και τα βήματα  

ως το τέρμα.

Μα εσύ 

στο πρώτο κιόλας βήμα 

ήξερες.

"Δεν είναι αυτός ο δρόμος"

Κι αν τον περπάτησες λιγάκι

σταμάτησες μεσοστρατίς

μιας κι η καρδιά σου γνώριζε

" Ο δρόμος είναι μέσα"


©Δέσποινα Αυγουστινάκη


English version


"This is not the road"
Even if they all said
" Hereis the way"
Even if everyone was sure
that this way will get you to the island.
Even if all the NEON signs showed
that very road
Even if they had already counted
for you
the steps to the end.
But
in the very first step
you knew
"This is not the road"
And even if you walked this road
for a while
you stopped mid-road
since your heart knew
"The road is always just within"


©Despoina Avgoustinaki 


Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

Σαν σπάσει


 

Μόνο σαν σπάσει η καρδιά

σε χίλια δυο κομμάτια

θα ανοίξει

επιτέλους

και θα δει

θα ανοίξει

επιτέλους

θα γευτεί

θα νιώσει

την Αγάπη

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

English Version

 

Only when heart breaks

into a thousand and two

so little pieces

will finally open

and will see

will finally open

and will feel

Love

as What Is

© Despina Avgoustinaki

 

Σάββατο 1 Ιουλίου 2023

Στον κόσμο αυτόν

 


Στον κόσμο αυτό

δε ζει μονάχo

το κακό

μα μήτε και η λύπη.

Ούτε κι ο πόνος

μοναχός

μα μήτε και η θλίψη.

Στον κόσμο αυτό

αντάμα ζει

καλό - κακό

χαρά αντάμα θλίψη

Κι εκεί που λες

όλα τα είδες

Δες

Είναι η ζωή

ένας ζυγός

κι όλοι δεμένοι σε αυτόν

Μισές χαρές

θα ζήσουμε

μισές και λύπες.

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

English Version

 

In this world

the evil

doesn't exist alone

but neither is sorrow.

Pain

never comes alone

neither grief is.

In this world

evil and good

together live

joy so close to sadness

And when you say

I 've seen it all

Look

Life

just a shackle

that all are shackled in

Half happiness

we 'll live

Half sorrow.

© Despina Avgoustinaki

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Το δέντρο


 

Κείνο το δέντρο στην αυλή

Κείνο με ρίζες του στη γη

και τα κλαδιά στον ουρανό

Άκου τι μοιάζει να ρωτά

Για άκου το τι λέει.

Ποιος είμαι;

Είμαι ο κορμός;

Είμαι το χώμα;

Είμαι οι ρίζες;

Είμαι τα φύλλα;

Είμαι το ρετσίνι που κυλά;

Είμαι ο πόνος στην πληγή;

Είμαι ο χυμός ;

Είμαι ο καρπός;

Ή τίποτε απ’ όλα αυτά;

Είναι ένα όνειρο

που ζω;

Ποιος ονειρεύεται;

Εγώ;

Ποιος είναι ετούτο το εγώ;

Ποιος θα το πει;

Το δέντρο εγώ;

Το δέντρο εσύ;

Η αλήθεια;

Μια

Το δέντρο δεν ρωτά

Το δέντρο ξέρει

πάντα.

 

© Δέσποινα Αυγουστινάκη

 

 

English Version


That tree in the yard

the one with its roots deep in the earth

and branches reaching the sky

Hear what it seems to ask

Listen to what it has to say.

Who am I;

Am I the trunk?

Am I the soil?

Am I the roots?

Am I the leaves?

Am I the rolling resin?

Am I the pain of the wound?

Am I the juice?

Am I the fruit?

Or none of these?

Is it a dream

that I live in;

Who dreams?

I do;

Who is this I?

Who is to say?

The “I” tree?

The “You” tree?

The truth?

Just one

The tree never asks

The tree knows

Always.

 

© Despina Avgoustinaki